Tweemaal per jaar
zijn er Kijkdagen.
Op die dagen krijgt
u als ouders  en/of
verzorgers de
gelegenheid
om het laatste
half uurtje  van de
Zwemles bij te
wonen in de
Zwemzaal.
(zie kalender)